Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/05/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/05/2022 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

 

2.Έγκριση (2ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

 

3.Έγκριση (3ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος έτους. 

 

4.Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022.

 

5.Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου έμπροσθεν δημοτικών κτιρίων.

 

6.Συμπληρωματική παρακατάθεση για α) την οριστική εκκαθάριση των ιδιοκτησιών 7, 8, 9 και 10α της 8/95 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (δυνάμει της 185/2013 Α.Τρ.Εφ.Ναυπλ.) και β) την πληρωμή δικαστικών εξόδων (βάσει της 3/2021 Α.Μ.Π.Κ.).

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα είναι μεικτή, ήτοι δια ζώσης με φυσική παρουσία όσων είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και την υπ’ αριθμ. 643/Α.Π. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-05-06T15:01:52+00:00 Μάιος 6th, 2022|
Επιστροφή