Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/08/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/08/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εξέταση αιτήματος αναφορικά με την εκτέλεση του έργου ανάπλασης του
παραλιακού μετώπου Λουτρακίου στην Πλατεία “Κρήνης” και ενημέρωση για την πορεία
αυτού μέχρι περάτωσής του.
2.Περί της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στα Γεράνεια.
3.Έγκριση (7 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος έτους.
4.Διαπιστωτική Πράξη περί μη ορισμού από τις λοιπές παρατάξεις νέου
εκπροσώπου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων
Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”, κατόπιν παραίτησης τακτικού μέλους.
5.Διαπιστωτική Πράξη περί μη ορισμού από τις λοιπές παρατάξεις νέου
εκπροσώπου τους στην Επιτροπή Τουρισμού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, κατόπιν παραίτησης αναπληρωματικού μέλους.
6.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας
(οδός Δροσιάς και συμβολή οδών Ποσειδώνος & Ηραίου – περιοχή Σκάρπα Δροσιά
Λουτρακίου).
7.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας
(οδός Ποσειδώνος & οδός Κορίνθου – περιοχή Σκάρπα Δροσιά Λουτρακίου).

8.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας
(Α’ πάροδος Εθν. Μακαρίου – οικισμός Κυρά Βρύση Ισθμίας).
9.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α)
“Επισκευή δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αριθ. μελ. 17/2019), β)
“Επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αριθ. μελ. 18/2019) και
γ) “Επισκευή τεχνικών υποδομών & των συνοδών υδραυλικών έργων στη Δ.Ε.
Λουτρακίου – Περαχώρας” (αριθ. 19/2019).
10.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α)
“Επισκευή δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (αριθ. μελ.
20/2019), β) “Επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (αριθ. μελ.
21/2019) και γ) “Επισκευή τεχνικών υποδομών & των συνοδών υδραυλικών έργων στη
Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (αριθ. 22/2019).
11.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α)
“Επισκευή δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ισθμίας” (αριθ. μελ. 23/2019) και β)
“Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών
έργων στην Τ.Κ. Πισσίων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 ης και 30 ης
Σεπτεμβρίου 2018 που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ και τις φυσικές
καταστροφές της 23 ης Ιουλίου 2018” (αριθ. 24/2019).
12.Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης (τέννις)
στο Ο.Τ. 11 – Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων” (αριθ. μελ. 73/2020).
13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το έτος
2009 (Α.Τρ.)
14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το έτος
2012 (Κ.Κ.)
15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης
αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 2008-2099
(Κ.Δ.)
16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη
2010-2011 (Κ.Μ.)
17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης
αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 2008-2009 και
2010-2011 (Γ.Χ.)Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-08-04T23:05:14+00:00 Αύγουστος 4th, 2023|
Επιστροφή