Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/07/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/07/2020 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., σε τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε συνέχεια της από 06/07/2020 διακοπείσας συνεδρίασης:

1.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2020.

2.Χορήγηση ή μη στον Κούκη Ολύμπιο παροχής νερού (βάνα) και άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς πώληση, εντός των ορίων του Δήμου μας.

3.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2020 – 2022 (από 1/9/2020 έως και 31/8/2022).

4.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» την 10η Ιουλίου 2020, στα παρακάτω θέματα:

1.Λήψη απόφασης για άμεση σύγκληση του Διαχειριστικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπων των εργαζομένων, για τον τρόπο αντιμετώπισης της Κοινοπραξίας συνέχισης της λειτουργίας της, μετά τον κορωνοϊό και μετά την απόφαση του ΣτΕ.

2.Λήψη απόφασης για την αποστολή εξωδίκου προς τον διαχειριστή της Κοινοπραξίας, που τον καθιστά υπαίτιο εάν το Καζίνο δεν ανοίξει, όταν λειτουργήσουν, με κυβερνητική εντολή, τα Καζίνο όλης της χώρας.

3.Λήψη απόφασης για σύνταξη και αποστολή εξωδίκου προς την C.H.C.L. A.E. για άμεση ενημέρωση περί των προθέσεών της, όσον αφορά τη λειτουργία (της Κοινοπραξίας) και το μέλλον των εργαζομένων, έχοντας νόμιμο συμφέρον (ως συνέταιροι), και όπως αυτή συμπληρώθηκε από την πρόταση του κ. Δημάρχου για την καταβολή του ποσού που επιδικάζεται υπέρ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. με την με αριθμ. 361/2019 απόφαση του Τριμ. Εφετείου Ναυπλίου.

4.Λήψη απόφασης για το μέλλον της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. (εάν θα ανοίξει, πώς θα λειτουργήσει) μετά τον κορωνοϊό και σε συσχέτιση μετά και την απόφαση του ΣτΕ για την Κοινοπραξία.

5.Λήψη απόφασης προκειμένου η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας.

6.Λήψη απόφασης προκειμένου η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να της κοινοποιηθούν όλα τα νομικά έγγραφα (καταστατικό, ιδιωτικό συμφωνητικό) που έχουν συμφωνηθεί μέχρι ώρας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Κοινοποίηση: 

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

2.Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θυμής ΦίλιππαςΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
102/2020

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2020 – 2022 (από 1/9/2020 έως και 31/8/2022).

99/2020

Λήψη απόφασης για τη δημιουργία γηπέδου 7×7 στην Περαχώρα

2020-07-20T13:11:57+00:00 Ιούλιος 7th, 2020|
Επιστροφή