Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/02/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/02/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αυτεπάγγελτη μετατόπιση ή μη περιπτέρου στο Λουτράκι για λόγους
ασφάλειας κυκλοφορίας των πεζών.
2.Υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα του
Ο.Α.Ε.Δ. για επιχορήγηση της απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας
55 – 67 ετών.
3.Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού για τα έτη 2024
– 2027.
4.Έγκριση (1 ης – έκτακτης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων τρέχοντος έτους.
5.Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2020 και 2021, του
ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων".
6.Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2020 και 2021, του
ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου
– Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων".

7.Κατανομή ποσού #93.750,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2023) στις
Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή 2023).
8.Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου "Δ" της εγκατάστασης
"Μικτό πρατήριο καυσίμων και ενέργειας" της εταιρείας "AVIN OIL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στο 71 ο χλμ. της πρώην Π.Ε.Ο.Α.Κ. και νυν
δημοτικής οδού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.
9.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
το έτος 2022.
10.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (οδός Ρέας – περιοχή "Κυρα – Βρύση" – Ίσθμια).
11.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (επί των οδών Βαρδινογιάννη & Αγ. Παρασκευής – περιοχή
"Κατσιβίρι Νέα Ζωή" – Άγιοι Θεόδωροι).
12.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (οδός Ρήγα Φεραίου – περιοχή "Σέσι" – Άγιοι Θεόδωροι).
13.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (οδός Δημητρίου Κυριάκη – Άγιοι Θεόδωροι).
14.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (οδός Κυρηνείας – περιοχή "Αναγέννηση" – Άγιοι Θεόδωροι).
15.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (οδός Αγίας Άννης – περιοχή "Αναγέννηση" – Άγιοι Θεόδωροι).
16.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (περιοχή "Νέα Πολιτεία" – Άγιοι Θεόδωροι).
17.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (οδός Αιγαίου – περιοχή "Στενό" – Άγιοι Θεόδωροι).
18.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (περιοχή "Θεά Αρτέμιδα" – Άγιοι Θεόδωροι).
19.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (περιοχή "Θεά Αρτέμιδα" – Άγιοι Θεόδωροι).
20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στην Κοινότητα Λουτρακίου –
Περαχώρας, για τα έτη 2010 – 2011
21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στην Κοινότητα Λουτρακίου –
Περαχώρας, για τα έτη 2010 – 2011.
22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στην Κοινότητα
Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 1995-2002 και 2005-2009.

23.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων
Κ.Ο.Κ. για το έτος 2017 και επαναβεβαίωση αυτής.
24.Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
βεβαιωμένης οφειλής από ΤΑΠ έτους 2000 στην Κοινότητα Λουτρακίου –
Περαχώρας.
25.Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών από ΤΑΠ ετών 2011 – 2019 στην Κοινότητα
Λουτρακίου – Περαχώρας.
26.Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. έτους 2004.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-02-07T12:25:12+00:00 Φεβρουάριος 3rd, 2023|
Επιστροφή