Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/02/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/02/2022 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2022, του Δήμου και των ν.π.δ.δ. 

 

2.Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος: «Λήψη Απόφασης για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε. ΟΤΑ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη Απόφασης ή μη για τη μίσθωση του Υδροθεραπευτηρίου «Loutraki Thermal Spa» της εταιρείας μας.
  2. Λήψη Απόφασης για ανάθεση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού που αφορά τη μίσθωση του «Loutraki Thermal Spa» της εταιρείας και εν γένει της υποστήριξης της όλης διαδικασίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού
  3. Λήψη οριστικής Απόφασης ή μη για ανάθεση στην εταιρεία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, της σύνταξης νέας μελέτης αποτίμησης της συμμετοχής της Λουτράκι Α.Ε. στην «Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ Λουτράκι Α.Ε. & Κλάμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.», με θέμα τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, μετά την προσκόμιση της οικονομικής της προσφοράς. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης του έργου. « 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. 643/Α.Π. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-01-30T16:32:56+00:00 Ιανουάριος 27th, 2022|
Επιστροφή