Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06/03/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/03/2019 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

 

2.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, έως και 31/12/2019.  

 

3.Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 312/2018 Α.Δ.Σ., περί άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου.

 

4.Έγκριση κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστου χώρου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (Ο.Τ. 271 – 268 – 289 – 266 – 267).

 

5.Έγκριση διαμόρφωσης τμήματος του Κ.Χ. 66, έναντι Ι.Ν. Παναγίας Γιάτρισσας, σε πλατεία.

 

6.Μετατόπιση ηλεκτρονικής ενημερωτικής πινακίδας στο Λουτράκι.

 

7.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 273/2014 Α.Δ.Σ., περί ορισμού μελών της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον                              Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.

 

8.Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών έτους 2019.

 

9.Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων υπηρεσιών έτους 2019.

 

10.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων.

 

11.Εξέταση αιτήματος Δήμου Βέλου – Βόχας για δωρεάν παροχή νερού προς υδροδότηση Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 – 2019 κι εφεξής.

 

12.Χορήγηση στον Χαρισμένο Αθανάσιο παροχής νερού (βάνα) στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς πώληση εντός των ορίων του Δήμου μας.

 

13.Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ξενοφώντος 13 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

 

14.Αποδοχή σπουδαστή Γκίκα Γεωργίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο μας.

 

15.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

16.Έγκριση – παραλαβή της «έκθεσης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών» της μελέτης του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας.

 

17.Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας».

 

18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (αρ. μελ. 40/2015).

 

19.Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 45/2015 Α.Δ.Σ. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση ποσών.

 

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της 7/84 Πράξης Αναλογισμού και επαναβεβαίωση ποσών (ιδιοκτησία 8).

 

21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο της 7/84 Πράξης Αναλογισμού και επαναβεβαίωση ποσού (ιδιοκτησία 9).

 

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος σύστασης-διατήρησης και τέλους καθαριότητας-εξωραϊσμού τάφου στο Κοιμητήριο Λουτρακίου, για τα έτη 2002 – 2018 & επαναβεβαίωσή τους.

 

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2008 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων & αντίστοιχων προστίμων, για τα έτη 2007 – 2008 και βεβαίωση του ορθού ποσού.

 

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2014 – 2015.

 

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2014 – 2015.

 

27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2015 – 2016 – 2017 (01/06/2017).

 

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων από τέλος ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2013 – 2014 – 2015.

 

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων & προστίμων, για το έτος 2016.

 

30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου για το έτος 2018.

 

31.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου για το έτος 1996.

 

32.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Μαρτίου 2019).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-03-05T01:59:49+00:00 Μάρτιος 1st, 2019|
Επιστροφή