Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 05/04/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
05/04/2023 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας  συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής
αρχής.
2.Εξέταση αιτήματος των καθηγητών της Φιλαρμονικής Λουτρακίου
αναφορικά με την οριστική διευθέτηση του θέματος των δεδουλευμένων τους
για την περίοδο 2011-2014 (κατόπιν αιτήματος πολιτών).
3.Γνωμοδότηση επί του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου δόμησης
πόλης Λουτρακίου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης σχεδίου πόλης
στο Λειβαδάκι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Λουτρακίου (139/2022 Δ’).
4.Καθορισμός στον Δήμο μας α) των ελάχιστων αποστάσεων των
θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και β) της
μέγιστης χρονικής διάρκειας στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και
άλλων σχετικών θεμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόχων αδειών που
λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
5.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 57868/11-04-2019 ΑΕΠΟ υφιστάμενης πλωτής
μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας
“ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Ε.Π.Ε.” στη νήσο Γλαρονήσι.

6.Χορήγηση ή μη στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. άδειας εγκάρσιας τομής
διέλευσης αγωγού πυρασφάλειας στη Χ.Θ. 69+524,50 & άδειας προσωρινής
εκτροπής κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματος.
7.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας (παλαιό Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης) στον Εξωραϊστικό
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος.
8.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.
9.Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία)
έτους 2023 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.
10.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
έτους 2019 του ν.π.δ.δ. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων’’
(ΜΕΡΙΜΝΑ).
11.Προσωρινή και μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας 6 (ως προς την
ιδιοκτησία 5 και τον Δήμο μας – Υπόχρεοι σε αποζημίωση) της υπ’ αριθ.
1/2014 Πράξης Αναλογισμού στα Ο.Τ. 221-222 στο Λουτράκι, δυνάμει της
45/2023 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.
12.Έγκριση ή μη εξόφλησης τιμολογίων έτους 2022.
13.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ. στην
ξενοδοχειακή εγκατάσταση της εταιρείας “WHG KING MINOS MAE” στην
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.
14.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
“Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αριθ. μελ.
46/2021).
15.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
“Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με τον μελλοντικό χώρο
του Μουσείου της Περαχώρας” (αριθ. μελ. 35/2021).
16.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
“Διαμόρφωση αύλειου χώρου Γυμνασίου και Δημοτικού Ισθμίας” (αριθ. μελ.
40/2022).
17.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
“Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ. 11 Κ.Χ. στη Δ.Δ. Ισθμίας”
(αριθ. μελ. 73/2020).
18.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Επισκευή &
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αριθ. μελ.
43/2020).
19.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών
νεκροταφείου στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το έτος
2015.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για τα έτη 2003-2009.
21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για τα έτη 2001-2003.
22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για τα έτη 2006-2009.
23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων
διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών για τα έτη 2008-2009.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-04-04T09:06:51+00:00 Μάρτιος 31st, 2023|
Επιστροφή