Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 04/03/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/03/2022 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Χορήγηση ή μη στην NU AQUA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού νερού Λουτρακίου.

 

2.Παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ».

 

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021  (Δ’ τρίμηνο).

 

4.Κατανομή ποσού #60.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2022) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή 2022). 

 

5.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. ΔΟΚΟΠΑΠ «ΜΕΡΙΜΝΑ» με την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

6.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» με την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

7.Ορισμός ενός (1) αιρετού με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας.

 

8.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2021.

 

9.Αποδοχή σπουδαστή Λίντα Δημητρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο μας. 

 

10.Αποδοχή σπουδαστή Δόσχορη Πέτρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο μας. 

 

11.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (οδός Σωκράτους – Κυρα Βρύση).

 

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (οδός Ελπίδας – Κυρα Βρύση).

 

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (οικισμός «Άγιος Χαράλαμπος»).

14.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (οικισμός «Αγ. Δημήτριος» – Σουσάκι).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-03-02T17:40:47+00:00 Φεβρουάριος 28th, 2022|
Επιστροφή