Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 03/11/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
03/11/2020 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας για α) παροχή σύμφωνης γνώμης προς υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Πελοπόννησος» για το έργο «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄  Φάση)» και β) παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου λόγω δημοσίου συμφέροντος.

 

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (στα πλαίσια χρηματοδότησης-εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).

 

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

4.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας Ισθμίας (παλαιό  Νηπιαγωγείο  Κυρα – Βρύσης) στον Εξωραϊστικό  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος

 

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμήματος (μελλοντική βελτίωση-ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση «Νέου βιομηχανικού κτιρίου – εργαστήριο χαμηλής όχλησης» κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο θωρακισμένων θυρών της εταιρείας «Μ. ΧΟΝΤΑΪ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κοϊδέλα» Λουτρακίου.

 

6.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας «BEAUTY AND HEALTH Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Καζάρμα» Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας. 

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-11-01T20:41:42+00:00 Οκτώβριος 30th, 2020|
Επιστροφή