Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 03/10/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
03/10/2022 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Διαχείριση του ζητήματος των Ουκρανών προσφύγων στον Δήμο μας.

 

2.Συμμετοχή του Δήμου μας στη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου από τον «Σύλλογο Κοινωνικών Φροντιστηρίων & Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

3.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023. 

 

4.Έγκριση (8ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος έτους.

 

5.Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.

 

6.Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2023 – 2025.  

 

7.Χορήγηση ή μη στην Τσονοπούλου Ελένη άδειας επέμβασης επί κοινοχρήστου τμήματος οδού, βόρεια του Ο.Τ. 114α στο Λουτράκι, προς διάνοιξη αυτής.

 

8.Επιχορήγηση συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2022. 

 

9.Απόδοση θέσεων σε πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) για δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, κατόπιν της διαδικασίας «βελτίωση θέσης» & «χορήγηση θέσης» της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021, όπως ισχύει.

 

10.Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης ή μη της αναγκαιότητας ονομασίας και μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών καθώς και αρίθμησης κτισμάτων στην εδαφική αρμοδιότητα του Δήμου μας. 

 

11.Κατανομή συνολικού ποσού #488.289,47# € από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019-υπόλοιπο, 2020 & 2021-μερικό ποσό) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

12.Κατανομή ποσού #62.500,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2022) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή 2022).

 

13.Προσωρινή εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (8) της υπ’ αριθμ. 5/1995 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 317-316 & Κ.Χ. 397), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 69/2022 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

 

14.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2022.

 

15.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2022.

 

16.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Α.Θ.)

 

17.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Γ.Δ.)  

 

18.Χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, ευρισκομένου επί των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

 

19.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων με απότμηση πεζοδρομίου επί της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου στο «Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστείο – Καφετέρια» της εταιρείας «SOYSAMELOS E.E.»  στα Ίσθμια (εντός οικισμού).

 

20.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή «Σκάρπα – Αγία Βαρβάρα»  – Λουτράκι).

 

21.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (οδός Αντ. Νικολόπουλου – Λουτράκι).

 

22.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή Περαχώρας).

23.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή «Κάβος» Ισθμίας).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-10-02T22:17:02+00:00 Σεπτέμβριος 29th, 2022|
Επιστροφή