Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 02/06/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
02/06/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση (5 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος
έτους.
2.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού &
παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας για το
χρονικό διάστημα 2023-2025.
3.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ. (Ο.Τ.
106) στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση της εταιρείας "WHG KING MINOS
ΜΑΕ" στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.
4. Ηλεκτροδότηση πίλαρ στα νέα γήπεδα αντισφαίρισης στα Ίσθμια.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-29T21:10:51+00:00 Μάιος 29th, 2023|
Επιστροφή