Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 02/04/2024

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
02/04/2024 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

1.Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2024.

 

2.Έγκριση (1ης – υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού                        προϋπολογισμού και τροποποίησης Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους.

 

3.Έγκριση νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. 

 

4.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με δ.τ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ” (έγκριση καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

 

5.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων Δήμου μας.

 

6.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό                           Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

 

7.Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2024 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”. 

 

8.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

 

9.Ορισμός νέου πολιτικού εκπροσώπου και νέου συντονιστή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

 

10.Λήψη Απόφασης για εκποίηση κατεστραμμένων ισοθερμικών καλυμμάτων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

 

11.Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Περαχώρας σε Κ.Χ. (Γ81 ΚΧ) επί ιδιοκτησίας Γεωργίου Μαθά, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4759/2020, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 148/2023 Α.Δ.Σ. 

 

12.Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έτους 2024. 

 

13.Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης επί της παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, στον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Καρύστου χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Λουτράκι, για τη διοργάνωση αθλητικού γεγονότος στις 20 & 21/04/2024.

 

14.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ  για τη δημιουργία εργοταξιακού χώρου στην περιοχή “Σκάρπα” Λουτρακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου.

 

15.Έγκριση κοπής δέντρων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λουτρακίου (ΟΤ 263, 264, 265, 266, 289 & Κ.Χ. 398) , για διάνοιξη οδού.

 

16.Κατανομή ποσού #140.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2024) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024.

 

17.Εξουσιοδότηση υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για παραλαβή μπλοκ επιταγών από την Τράπεζα EUROBANK A.E.

 

18.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & αμφισβητήσεων (2ο πρακτικό 2023-σε ορθή επανάληψη).

 

19.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2024.

 

20.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή “Άσπρα Χώματα” Λουτρακίου).

 

21.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή “Άνω Χαρβάτι” Λουτρακίου).

 

22.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 33/2023). 

 

23.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου” (Κωδ. Πράξης MIS 5029333).

 

24.Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ερπυστριοφόρου μηχανήματος τεμαχισμού απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων (αρ. μελ. 30/2022).

 

25.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2023.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-04-01T21:34:27+00:00 Μάρτιος 29th, 2024|
Επιστροφή