Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 14/05/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
14/05/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Χορήγηση ή μη άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας στον « ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» εντός του Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ψαρρών 2, στο Λουτράκι.
  2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών( παιχνίδια με κερματοδέκτες)  στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ» περιορισμένης διάρκειας σε ιδιωτικό χώρο στο ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
12/2018

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ» εντός του Κ.Υ.Ε. (COCOON),επί της οδού Ποσειδώνος 2, στο Λουτράκι.

13/2018

Χορήγηση ή μη άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας στον « ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» εντός του Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ψαρρών 2, στο Λουτράκι.

14/2018

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών(παιχνίδια με κερματοδέκτες) στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ» περιορισμένης διάρκειας σε ιδιωτικό χώρο στο ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.

2018-05-21T22:48:15+00:00 Μάιος 10th, 2018|
Επιστροφή