Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων 19/06/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/06/2018 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής  
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
15/2018

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

2018-06-25T10:43:22+00:00 Ιούνιος 15th, 2018|
Επιστροφή