Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 8/11/2018

Ημερομηνία:
08/11/2018 12:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό
έτος 2019-2020.
2.Εξέταση αιτημάτων για παραχώρηση χρήσης του κλειστού
Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικούς συλλόγους.
3.Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2017, της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
Όσον φορά το 3ο θέμα, τα απολογιστικά στοιχεία βρίσκονται στη διάθεσή
σας στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας (αρμόδια κα
Δημοπούλου, 2ος όροφος του κτιρίου του Δημαρχείου), κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-11-05T14:55:28+00:00 Νοέμβριος 2nd, 2018|
Επιστροφή