Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 28/11/2022

Ημερομηνία:
28/11/2022 14:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση στην Α.Μ.Κ.Ε. "Λαογραφικό
Μουσείο Περαχώρας" της χρήσης του πέτρινου κτιρίου του Γυμνασίου
Περαχώρας.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-12-05T14:58:38+00:00 Νοέμβριος 24th, 2022|
Επιστροφή