Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 05/03/2019

Ημερομηνία:
05/03/2019 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Εισήγηση για κατανομή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή έτους 2019).


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-03-05T02:13:39+00:00 Μάρτιος 1st, 2019|
Επιστροφή