Συνεδρίαση ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. 27-09-18

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
27/09/2018 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας» (μελ. 61/2013).

Θέμα 2ο: Έγκριση της μελέτης 109/2018 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ  ΘΕΟΔΩΡΩΝ».  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της αντίστοιχης πράξης μέσω του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ’’CLLD/LEADER’’ Β. Πελοποννήσου  (υποδράση: 19.2.4.1).

Θέμα 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. – Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης για τρία (3) έτη». Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Ενέργειες.

Θέμα 4ο:    Έγκριση της υπ. αριθμ. 113/2018 μελέτης με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μασιάρι-Λιοντάρι της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων» και εκτέλεση του αντίστοιχου έργου με αυτεπιστασία.

Θέμα 5ο:   Έγκριση της υπ. αριθμ. 114/2018 μελέτης με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρακίου» και εκτέλεση του αντίστοιχου έργου με αυτεπιστασία.

Θέμα 6ο:    Έγκριση της υπ. αριθμ. 115/2018 μελέτης με τίτλο «Ψηφιακή χαρτογράφηση & διαχείριση δικτύων  ύδρευσης ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ» Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της αντίστοιχης πράξης  μέσω του Επιχ. Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (πρόσκληση 16.36.2.Π7).

Θέμα 7ο:    Περί υποβολής αιτήματος σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση μακροχρόνια    ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Θέμα 8ο: Περί της Αίτησης του Φοιτητή  Πούλου Αναστάσιου –Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης,  στα πλαίσια των σπουδών του, στην Επιχείρηση μας.

Θέμα 9ο:  Περί της Αίτησης της κ. Βουρλιώτη Βασιλικής για κάλυψη δαπανών επισκευής αυτοκινήτου λόγω ζημιάς που υπέστη από σχάρα φρεατίου ομβρίων υδάτων

Θέμα 10ο:Περί της Αίτησης του κ. Ρουμελιώτη Χρήστου για αποζημίωση λόγω καταστροφής τμήματος περίφραξης κτήματος και ελαιοδένδρων από φορτηγό της ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου.

Θέμα 11ο: Περί του Αιτήματος του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου-Περαχώρας για ενίσχυση-παροχή εξοπλισμού.

Θέμα  12ο: Περί μεταφοράς ληξιπρόθεσμης οφειλής σε Δ.Ο.Υ.

Διάφορα.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-09-25T23:09:01+00:00 Σεπτέμβριος 24th, 2018|
Επιστροφή