Συνεδρίαση Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 04/07/2018 13:30

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/07/2018 13:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Εγγραφές/Διαγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου,μετά και την από 26.6.2018 Εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής νηπίων.
  2. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, λόγω περικοπής του σχετικού αιτήματος έτους 2018.
  3. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου.
  4. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-06-27T15:08:22+00:00 Ιούνιος 27th, 2018|
Επιστροφή