Συνεδρίαση Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 04/07/2018 13:00

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/07/2018 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Νομικού

Προσώπου, έτους 2017.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-06-27T15:04:47+00:00 Ιούνιος 27th, 2018|
Επιστροφή