Συνεδρίαση Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας 20/06/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
20/06/2018 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση περί « Διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην περιοχή του Λουτρακίου».
  2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Νεραΐδα.

     

  3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 15, στο Λουτράκι.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
19/2018

Γνωμοδότηση περί « Διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην περιοχή του Λουτρακίου».

20/2018

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Νεραΐδα.

21/2018

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ » σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 15, στο Λουτράκι.

2018-06-22T03:26:02+00:00 Ιούνιος 16th, 2018|
Επιστροφή