Συνεδρίαση Δ.Κ. Ισθμίας 26/02/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
26/02/2018 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Περί μετονομασίας οδού στον οικισμό Καλαμακίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας».
  2. «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εντός-εκτός του ΚΥΑ που λειτουργεί στην πλατεία Κυρας Βρύση Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αορίστου διάρκειας».
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
4/2018

Περί μετονομασίας οδού στον οικισμό Καλαμακίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας

5/2018

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον ΒΑΡΣΑΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός-εκτός του Κ.Υ.Ε., που λειτουργεί στην πλατεία Κυρας Βρύση της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας

132/2018

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:
α) υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001),
β) προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση λοιπού εξοπλισμού
(Κ.Α. 10-6673.002),
γ) υπηρεσίας συντήρησης μηχανής αυτόματης εμφακέλωσης – διεκ-
περαίωσης ταχυδρομικών αντικειμένων (Κ.Α. 10-6265.009).

2018-07-04T14:06:40+00:00 Φεβρουάριος 21st, 2018|
Επιστροφή