Συνεδρίαση Δ.Κ. Ισθμίας 19/06/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/06/2018 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Λήψη απόφασης-πρότασης, περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
14/2018

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση μιας κολώνας ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Αγίου Χαραλάμπους στη Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας

13/2018

Λήψη απόφασης-πρότασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

2018-06-25T18:40:31+00:00 Ιούνιος 12th, 2018|
Επιστροφή