Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας (διά περιφοράς).

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
25/05/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας , στις 25η Μάιου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Περί Λήψη απόφασης περί : Τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την αρίθμ. 47458 ΕΞ 2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (Φ.ΕΚ. 1864/15-5-2020 τεύχος Β’).

2. Περί αποξήλωσης στύλου στα ΟΤ88-ΟΤ93 , στους Αγίους Θεοδώρους.

3. Περί αύξησης και μεταφοράς παροχής στον σταθμό του ΟΣΕ στους
Αγίους Θεοδώρους.

4. Ίδρυση η μη εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου στον παλαιό σταθμό
του ΟΣΕ Αγίων Θεοδώρων για έξη (6) μήνες.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-05-24T11:54:05+00:00 Μάιος 21st, 2020|
Επιστροφή