Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 8/12/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
08/12/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2024 – 2025,
καθότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία (η εν λόγω γνωμοδότηση θα πρέπει να
αποσταλεί στην αρμόδια Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας έως τις 13/12/2023)
2.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα
τηρήσει στην Έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 9 η Δεκεμβρίου 2023, στο παρακάτω θέμα:
 Λήψη Απόφασης για τη δικονομική θέση που θα τηρήσει η εταιρεία στην αίτηση
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης που άσκησε η Κοινοπραξία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ» την 8 η Νοεμβρίου 2023 με αρ. κατ. δικογράφου 11/ΕΠ11/08-11-2023
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί
στις 13.12.2023,Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-12-08T10:53:48+00:00 Δεκέμβριος 7th, 2023|
Επιστροφή