Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/12/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
29/12/2023 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Ενημέρωση για τη συζήτηση στις 18/12/2023, ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου, της από 08/11/2023 αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
της Κοινοπραξίας Καζίνο Λουτρακίου, με αρ. κατ. δικ. 11/ΕΠ11/2023 και λήψη Απόφασης
ή μη, κατόπιν αξιολόγησης των δηλώσεων που έχουν λάβει χώρα, περί εφαρμογής του
άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4738/2020 όπως ισχύει, για να συμπεριληφθεί με την προσθήκη
– αντίκρουσή μας σχετικό αίτημα,
λόγω ύπαρξης προθεσμίας.
2.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα
τηρήσει στην αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 30 η Δεκεμβρίου 2023, στο παρακάτω θέμα:
 Ενημέρωση για τη συζήτηση στις 18/12/2023, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου, της από 08/11/2023 αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της
Κοινοπραξίας Καζίνο Λουτρακίου, με αρ. κατ. δικ. 11/ΕΠ11/2023 και λήψη Απόφασης ή
μη, κατόπιν αξιολόγησης των δηλώσεων που έχουν λάβει χώρα, περί εφαρμογής του
άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4738/2020 όπως ισχύει, για να συμπεριληφθεί με την προσθήκη
– αντίκρουσή μας σχετικό αίτημα,
λόγω ύπαρξης προθεσμίας.
3.Έκδοση ψηφίσματος κατά της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης των ΔΕΥΑ, πριν τη
ψήφιση του σχετικού νόμου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-12-29T14:39:07+00:00 Δεκέμβριος 29th, 2023|
Επιστροφή