Έκτακτη Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου 7/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/11/2018 19:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Καθορισμός ζωνών τιμής ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου έτους 2018.
  2. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας.

    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-11-05T15:33:41+00:00 Νοέμβριος 2nd, 2018|
Επιστροφή