Έκτακτη συνεδρίαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 01/04/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
01/04/2021 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης
αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία στην Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας σύμφωνα με με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 και τον ν. 2971/2001,
καθότι η διαδικασία παραχώρησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον
Δήμο έως και τις 30/04/2021.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-04-01T12:37:54+00:00 Μάρτιος 31st, 2021|
Επιστροφή