Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/07/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
12/07/2019 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της Πράξης και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού της,

λόγω ύπαρξης προθεσμιών για την υλοποίησή της και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που απαιτείται να ακολουθηθούν. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-07-12T14:19:19+00:00 Ιούλιος 12th, 2019|
Επιστροφή