Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 04/10/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/10/2023 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση (8 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους,Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-10-04T08:37:54+00:00 Οκτώβριος 3rd, 2023|
Επιστροφή