ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
10/07/2020 13:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 (χρόνος έναρξης) έως 14:30 (χρόνος λήξης), για λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος του «ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΡΓΗΣ»» για παραχώρηση χώρου για τη διενέργεια εκδήλωσης στις 11/07/2020.

καθότι δεν υφίσταται περιθώριο χρόνου για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: dlimenikotlp@gmail.com) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική εισήγηση καθώς και το αρχείο «Ψηφοφορία», το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-07-13T10:59:04+00:00 Ιούλιος 9th, 2020|
Επιστροφή