Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23/03/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/04/2023 11:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν
ανεξαρτητοποίησης.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-04-20T17:47:01+00:00 Απρίλιος 20th, 2023|
Επιστροφή