Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28/01/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/01/2019 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
1/2019

Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

2019-02-05T01:04:55+00:00 Ιανουάριος 23rd, 2019|
Επιστροφή