Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/02/2024

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
26/02/2024 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), την 26η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύουν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου  τα θέματα που επιθυμούν να θέσουν ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έως τρεις (3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της, ήτοι έως και 22/02/2024.

Τα θέματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email του Δήμου (info@loutraki.gr).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-02-18T22:53:43+00:00 Φεβρουάριος 15th, 2024|
Επιστροφή