Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/01/2024 (έγκριση προϋπολογισμού 2024)

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/01/2024 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους
2024.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-01-16T11:56:48+00:00 Ιανουάριος 15th, 2024|
Επιστροφή