Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/06/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/06/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας (Β' εξάμηνο 2020).
2.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας (A' εξάμηνο 2021).
3.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας (Β' εξάμηνο 2021).
4.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας (Α' εξάμηνο 2022).
5.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας (Β' εξάμηνο 2022).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-29T21:06:40+00:00 Μάιος 29th, 2023|
Επιστροφή