Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 04/01/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/01/2024 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
2.Εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής,Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-01-02T14:24:16+00:00 Ιανουάριος 2nd, 2024|
Επιστροφή