Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 03/07/2024

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
03/07/2024 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), την 3 η Ιουλίου
2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της
δημοτικής αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύουν.
Μέχρι και τις 29/06/2024, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των
συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο
προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου έως ένα (1) θέμα ο καθένας, το οποίο
αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής, ώστε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη
της συνεδρίασης.
Τα θέματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email του Δήμου
( info@loutraki.gr ).
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση:

  •  Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
  •  Δε θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις περί απαρτίας του δημοτικού
    συμβουλίου.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-06-24T23:30:02+00:00 Ιούνιος 21st, 2024|
Επιστροφή