Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/09/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατανομή ποσού #9.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη ειδικής
εκλογικής αποζημίωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την προπαρασκευή και
διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 25/06/2023.
2.Κατανομή ποσού #64.080,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2023) στις Σχολικές
Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου
(Γ' κατανομή 2023).
3.Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 116/2023 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης
Επιτροπών παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-09-11T23:09:54+00:00 Σεπτέμβριος 11th, 2023|
Επιστροφή