238/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-18T10:40:57+00:00 Σεπτέμβριος 18th, 2020|
Επιστροφή