Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
25/05/2020 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 93/18.5.2020 πρόσκληση μας, που σας έχει κοινοποιηθεί νομίμως, αναβάλλεται, λόγω μη ψήφισης, έως σήμερα, της σχετικής τροπολογίας για το άνοιγμα των κατ/των, και σας γνωστοποιούμε ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25/05/20 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, με το ίδιο θεματολόγιο, κεκλεισμένων των θυρών. Η παρούσα επέχει και θέση πρόσκλησης για τη συνεδρίαση της 25/5/2020.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-05-24T11:50:46+00:00 Μάιος 22nd, 2020|
Επιστροφή