Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
27/09/2019 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου , στο Λουτράκι.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-09-23T16:03:40+00:00 Σεπτέμβριος 23rd, 2019|
Επιστροφή