Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2022

Προθεσμία υποβολής : 01/12/2022

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση       
  • Ανακοίνωση Προθεσμίας      
  • ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_      
2022-11-21T12:54:18+00:00 Νοέμβριος 21st, 2022|
Επιστροφή