Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου

Δημοσιεύονται οι πίνακες Κατάταξης της πρόσκλησης ΣΟΧ 1/2020 ανά κατηγορία, κωδικό και ειδικότητα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.


Να σημειωθεί πως βάσει του Νόμου 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση των στοιχείων των επιτυχόντων και των απορριπτέων, οι οποίοι θα μπορούν να ανατρέχουν στη στήλη που αναγράφονται τα τρία τελευταία ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.).

Προθεσμία υποβολής : 23/12/2020

Συνημμένα :
  • 101 Οδηγοί Απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου       
  • 102 Οδηγοί Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου      
  • 103 Ηλεκτρολόγοι      
  • 104 Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρου      
  • ΣΟΧ ΕΠΙΛΟΓΗ      
  • ΣΟΧ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ      
2020-12-23T13:01:42+00:00 Δεκέμβριος 23rd, 2020|
Επιστροφή