Εκμίσθωσης χώρου, εντός του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για χρήση κυλικείου

Εκμίσθωσης χώρου, εντός του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για χρήση κυλικείου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,
2. Την υπ’ αριθ. 156/14-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ3ΞΩΛ3-1ΘΔ) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, περί έγκρισης
εκμίσθωσης χώρου, το οποίο βρίσκεται εντός του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ στο Λουτράκι και προορίζεται για αποκλειστική χρήση
κυλικείου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του κοινού και των πάσης φύσεως
εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αυτό, κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής
δημοπρασίας, με προφορικές προσφορές,
3. Την υπ’ αριθμ. 20/2023 (ΑΔΑ:ΩΝ7ΝΩΛ3-7Τ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη
Πλειοδότη για την ανάθεση εκμετάλλευσης του χώρου ο οποίος βρίσκεται εντός του
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για αποκλειστική
χρήση κυλικείου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του κοινού και των πάσης φύσεως
εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αυτό, τον οποίο θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασή της.

Προθεσμία υποβολής : 23/02/2023 09:30:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
2023-02-14T10:32:06+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2023|
Επιστροφή