Εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου ‘’Χ. ΘΩΔΗΣ’’ στο Λουτράκι, για χρήση κυλικείου.

Εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου ‘’Χ. ΘΩΔΗΣ’’ στο Λουτράκι, για χρήση κυλικείου.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981
2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 όπως ισχύουν.
3.Την υπ΄αριθ. 114/2023 (ΑΔΑ 9ΕΘΩΩΛ3-ΓΧΒ) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με την αναγκαιότητα εκμίσθωσης χώρου ευρισκομένου εντός του
Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου ‘’Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ’’ για
αποκλειστική χρήση κυλικείου.
4.Την υπ΄αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
κατάρτισης των όρων διενέργειας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου
για χρήση κυλικείου.
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου,
ευρισκομένου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου ‘’Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ’’ για
αποκλειστική χρήση κυλικείου, και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει
προσφορά

Προθεσμία υποβολής : 24/07/2023 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
2023-07-26T11:23:52+00:00 Ιούλιος 12th, 2023|
Επιστροφή