Σε τροχιά κατασκευής το έργο «Αντιπλημμυρικής Προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου»

Σε τροχιά κατασκευής το έργο «Αντιπλημμυρικής Προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου»

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων Κατουνίστρα, Πράθι και Καρέλη, το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Γεωργίας Καστραντά και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΤΑΤ ΑΤΕΒΕ κ. Διονύσιου Ζαφειρόπουλου.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιου Αλκ. Γκιώνη, του Γενικού Διευθυντή της  Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Αντώνη Κοτσώνη, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου ΛΠΑΘ, κ. Δημήτριου Μακρίδη και υπαλλήλων του Υπουργείου.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 10.942.307,63 ευρώ.

Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με μετριοπαθείς προβλέψεις, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.

Το έργο με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου (Πράθι – Κατουνίστρα – Καρέλη)» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, και εντάσσεται στο πακέτο των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων διευθέτησης σε τρία (3) ρέματα της πόλης, Κατουνίστρα, Πράθι και Καρέλη, για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων που έχουν προξενηθεί στο παρελθόν. Τα έργα περιλαμβάνουν διάνοιξη κοίτης, τοπικές επενδύσεις, έργα εκβολής, κατασκευή αναβαθμούς συγκράτησης φερτών, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά ανοικτής και κλειστής ορθογωνικής διατομής (τοπικού χαρακτήρα) στα σημαντικότερα ρέματα, καθώς και στις διασταυρώσεις των ρεμάτων με σημαντικές οδούς.

Ιστορικά, να αναφερθεί πως η πλήρης μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου ανατέθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 1996. Μετά από αγώνες ετών, καταφέραμε το 2007 την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τη χωροθέτηση των προβλεπόμενων έργων (Απόφαση ένταξης 128225/20-04-2007). Η σύνταξη της οριστικής μελέτης εκκρεμούσε έως το 2017. Το ίδιο έτος, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με κόστος 18.600,00 ευρώ, που καλύφθηκε από πόρους του Δήμου, υπέβαλε συμπληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τροποποίησης και ανανέωσης του έργου. Το 2018, λάβαμε την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (119895/08-08-2018).

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κ. Γιώργος Γκιώνης, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά στη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου από πλημμυρικά φαινόμενα και θα δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας για τους κατοίκους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Ταγαρά, για τη μεγάλη του προσπάθεια και επιτυχία, καθώς επίσης, την καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση του έργου, ώστε να θωρακιστεί όλη η περιοχή μας από τα πλημμυρικά φαινόμενα».

 

2022-10-05T12:08:50+00:00 Σεπτέμβριος 30th, 2022|Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή