ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

(Προς φορείς)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θητεία έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου),

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια των φορέων της τοπικής κοινωνίας, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή, να εκφράσουν τη βούλησή τους αυτή ορίζοντας εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους (έκαστος) με τον αναπληρωτή του.

Ενδεικτικά φορείς της τοπικής κοινωνίας που δύνανται να συμμετέχουν είναι:

 • Τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
 • Επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
 • Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 • Εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • Ενώσεις και σύλλογοι γονέων
 • Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς
 • Εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
 • Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
 • Τοπικό συμβούλιο νέων

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:

 • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr
 • Με e-mail προς το αρμόδιο τμήμα (στη διεύθυνση a.skaza@loutraki.gr)

 το αργότερο μέχρι τις 7 Μαΐου 2021

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: κα Σκάζα Αναστασία

(τηλ. 2744360119) ή κα Ρουμελιώτου Νεκταρία (τηλ. 2744360150)

 

          Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 17255/11-09-2019 όμοιας, δυνάμει της οποίας δεν επιτεύχθηκε συγκρότηση της Επιτροπής, καθότι δεν συμπληρώθηκε ο κατ’ ελάχιστον απαιτούμενος εκ του νόμου αριθμός μελών.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων. 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Επιστροφή