Νέο Πρόγραμμα LEADER 2023 – 2027 | ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Νέο Πρόγραμμα LEADER 2023 – 2027 | ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένους κλάδους,

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

και ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ)

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2023-2027

Στο πλαίσιο της σύνταξης και της υποβολής του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027

από την ΑΝΒΟΠΕ,

διερευνάται το ενδιαφέρον των δυνητικών δικαιούχων

για την υλοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με email στην εταιρεία

το «Έντυπο Καταγραφής προτεινόμενης πρότασης Δημοσίου έργου»

ή το «Έντυπο Καταγραφής προτεινόμενης πρότασης Ιδιωτικού έργου»

κατά περίπτωση.

Ακολουθεί το σχετικό ενημερωτικό κείμενο της ΑΝΒΟΠΕ με πληροφορίες για την εταιρεία, το πρόγραμμα, τους δικαιούχους ανά κατηγορία παρεμβάσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης κ.λ.π.

Επισημαίνεται

σε σχέση με τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (Κατηγορία 1)

ότι η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων

επιτρέπεται μόνο στις χαρακτηρισμένες ορεινές περιοχές

(στα όρια του Δήμου είναι μόνο η περιοχή των Πισίων).

Επίσης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στον τομέα της μεταποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΝΒΟΠΕ στα τηλέφωνα 2796022051-2 ή στο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@anvope.gr

Στην ιστοσελίδα www.anvope.gr

αναρτώνται τα έντυπα καταγραφής ιδιωτικού ή δημόσιου έργου.

2023-04-11T12:36:38+00:00 Απρίλιος 11th, 2023|Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή