Αύξηση του ωραρίου σχολικών καθαριστών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Αύξηση του ωραρίου σχολικών καθαριστών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Πιστή στις υποσχέσεις της, η Δημοτική Αρχή Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη προχώρησε στην αύξηση του ωραρίου των καθαριστριών και καθαριστών στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας, που έχουν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ύστερα από Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΛΛΩΛ3-Β4Μ).

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προχώρησε και ολοκλήρωσε άμεσα τις διαδικασίες για την επέκταση του ωραρίου των σχολικών καθαριστών ορισμένου χρόνου με μετατροπή του ωραρίου τους, ήτοι από τρεις (3) ώρες σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως και ως εκ τούτου από δεκαπέντε (15) ώρες σε είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, για το χρονικό διάστημα από 01-03-2022 έως 30-06-2022, λήξη του διδακτικού έτους, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

Το επιπλέον κόστος που αφορά στην καταβολή της μισθοδοσίας, στα πλαίσια της αύξησης του ωραρίου τους, θα καλύψει με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, βάσει της υπ. αρίθμ. 111/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 220831/31-12-2021 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΑΑΩΟΡ1Φ-ΑΦΛ).

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης δήλωσε: «Οι ανάγκες για καθαρισμό των σχολικών μονάδων βρίσκονται πάντα σε προτεραιότητα για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας και να διαφυλαχθούν οι μισθοί των εργαζομένων, προχωρήσαμε στις απαιτούμενες ενέργειες και πετύχαμε την επέκταση του ωραρίου εργασίας των καθαριστριών και καθαριστών των σχολείων του Δήμου μας, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους».

Γραφείο Τύπου

2022-02-25T21:25:59+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2022|Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή